Niet iedereen zit in dezelfde schrijffase of heeft dezelfde hulp nodig. Daarom werken wij met een stappenplan.

Als je met ons in zee gaat, kun je net zoveel stappen volgen als je wilt. Na elke stap kun je beslissen om op eigen houtje verder te gaan of met iemand anders.

 

 

De zes stappen

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Stap 1

Introductiebeoordeling

In deze stap lezen wij de eerste10 pagina’s van je manuscript en kijken we of we je verder kunnen helpen. We beoordelen je werk en geven je een onderbouwd advies: doorschrijven of (volledig) herschrijven. Het kan zijn dat wij vinden dat een vervolgtraject bij ons niet zinvol is. Uiteraard onderbouwen wij die beslissing.

Kosten: € 100,00

Stap 2

Quickscan

Als we na de introductiebeoordeling besluiten met elkaar samen te werken, gaan we de vervolgstap aan: de quickscan. Daarmee beoordelen wij de eerste 50 pagina’s van het manuscript, bij non-fictie zo mogelijk vergezeld van een (voorlopige) inhoudsopgave. Is je boek niet bestemd voor publicatie, maar bijvoorbeeld voor familie/vrienden, voeren wij op verzoek quickscan uit.

We kijken naar stijl, techniek en structuur en geven advies over de conceptuele en structurele aspecten van je werk. Je ontvangt een schriftelijk verslag.

Kosten: € 250,00

Stap 3

Uitgeefadvies

In deze stap beoordelen wij de “toegevoegde waarde” van je non-fictie werk. We brengen de kansen en valkuilen in kaart en denken mee over de planning, de kosten/opbrengsten en marketing. Uitgeefadvies is ook nuttig als je zelf een boek wilt publiceren. Je bent dan beter in staat de kosten en risico’s af te wegen.

Uitgeefadvies doen we op basis van Stap 1 en 2 in een gesprek.

Kosten: € 300,00

Stap 4

Opstellen proposal

Het is moeilijk om bij een uitgever of literair agent op te vallen. Zij zijn uiterst kritisch en hanteren maatstaven die niet altijd vooraf duidelijk zijn. Wij kunnen niet garanderen dat je manuscript na inlevering wordt opgemerkt, maar we kunnen wel aangeven welke (beginners)fouten je moet vermijden en hoe je je kansen aanmerkelijk verbetert.

Een goede methode is het opstellen van een proposal (boekvoorstel) dat je, met een representatief deel van je manuscript, opstuurt naar een uitgever of literair agent. Wij helpen je bij het opstellen van een sterk proposal.

Kosten: vanaf € 250,00

Stap 5

Leesrapport

In deze stap lezen we je manuscript met het oog op publicatie. Je krijgt van ons een leesrapport waarin we ingaan op:

 • Techniek (grammatica, woordgebruik, zinsbouw etc.)
 • Structuur (opbouw van manuscript, lengte zinnen, alinea’s, hoofdstukken etc.)
 • Narrativiteit (verhaallijn, plot, gebruik van tijd, vertelpositie, spanningsboog etc.).
 • Stijl (is de toegepaste taal gepast en consequent?)
 • Verhaalelementen (personages, setting etc.)

Bij non-fictie kijken we aanvullend naar:

 • Logica en consistentie van het betoog.
 • Afbakening van onderwerpen en thema’s.
 • De rode draad.
 • Manieren om de aandacht van de lezer vast te houden
 • De effectiviteit van elementen als illustraties, kaderteksten, margeteksten etc.

Je ontvangt een leesrapport met opmerkingen, feedback en aanwijzingen. We geven ook voorbeelden op basis van je tekst.

Kosten: € 750,00 (manuscripten tot 200 pagina’s/ca. 60.000 woorden. Bij omvangrijkere manuscripten sturen we je een vrijblijvende offerte.)

In een aanvullend gesprek kunnen we dieper op het leesrapport en je manuscript ingaan.

Kosten: € 300,00 (circa 1,5 uur)

Stap 6

Redactie

In deze stap redigeren wij je manuscript. In alle gevallen wordt eerst een quickscan (zie stap 2) uitgevoerd, want je werk moet de potentie hebben om gepubliceerd te worden.

Voor het redigeren van een (deel van) een manuscript stellen wij een vrijblijvende offerte op. Wij hanteren daarbij een uurtarief van € 60,00

Richtlijnen

 • Wij beoordelen fictie en non-fictie manuscripten over elk onderwerp m.u.v. poëzie.
 • Bij inlevering van manuscripten/hoofdstukken hanteren wij dezelfde richtlijnen als uitgeverijen: in Times New Roman, 12 punts, gepagineerd, een regelafstand van anderhalf en op A4-formaat.
 • Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW en exclusief reiskosten.
 • Alle verzoeken die bij ons binnenkomen, worden vertrouwelijk behandeld.

Let op

Hou rekening met de volgorde van de stappen. Ze staan niet allemaal los van elkaar. Bijvoorbeeld: Stap 5 kan direct na Stap 1 genomen worden, maar Stap 3 of 4 alleen in samenhang met Stap 1 en 2.

Als je aanvraag binnenkomt, geven we vooraf de mogelijkheden aan.